Site Meter

Besökare

Vill du ge ett bidrag till klubbens lokala hjälpinsatser tar vi tacksamt emot det på klubbens eget bankgirokonto: 5683-6786

Sveriges Lions Hjälpfond står öppen för alla som vill ge ett bidrag till hjälpinsatser vid exempelvis naturkatastrofer: postgiro 90 1948-0

PR ansvarig Anders Westin anders@eod.se

Webbmaster Kjell Lindahl kjell.lindahl@lctorp.se